Test Test Test

Ankord OÜ- geodeetilised tööd

 

Ankord OÜ tegevusalaks on geodeetiliste tööde teostamine. Ettevõte on asutatud 2009. aastal.

Meie missioon on pakkuda ehitusettevõtetele ja arhitektuuribüroodele kõikvõimalikke geodeesia alaseid lahendusi.

Meie tegevusvaldkondadeks on:

Geodeetilised tööd:

Hoonete mõõtmine, vajumisvaatlused, kraanateede teostused, pindalade määramine, inventariseerimine, fassaadide mõõdistus, mahu arvutused, tööstusmõõdistus, mõõdistus projektide koostamine

Ehitusgeodeetilised mõõdistustööd:

  märkimised ja teostus-mõõdistamised

Laserskaneerimine

 

Topo- geodeetilised mõõdistustööd