Geodeetilised tööd

  • Hoonete mõõtmine
  • Vajumisvaatlused
  • Kraanateede teostused
  • Pindalade määramine
  • Inventariseerimine
  • Fassaadide mõõdistus
  • Mahu arvutused
  • Tööstusmõõdistus
  • Mõõdistusprojektide koostamine

Küsi pakkumist

Täita tuleb kõik väljad.