Ehitusgeodeetilised tööd

  • Hoonete mahamärkimine
  • Ehitusgeodeetilised märkimistööd
  • Ehitusjärgne teostusmõõdistus
  • Trasside teostusjoonised
  • Kõrgusmärkide ja reeperite paigaldamine
  • Kontrollmõõdistamine
  • Muud märkimis- ja mõõdistustööd

Ehitus-geodeetilisi töid pakume teenindamaks ehitusobjekte. See on protsess, mille käigus märgitakse ehitised või rajatised välja vastavalt ehitusprojektile ning asendiplaanile, teostatakse ehituse seiret ning kontrollitakse teostatud tööde vastavust ehitusprojektile ja dokumenteeritakse erinevate etappide ja konstruktsioonide ehitus.

Küsi pakkumist

Täita tuleb kõik väljad.