Topo-geodeetiline mõõdistamine

Topo-geodeetilise mõõdistamise eesmärgiks on lähteandmete saamine vajalikeks maa-alade planeerimiseks või ehitusprojekti koostamiseks. Selle töö tulemusel koostab geodeet aruande koos digitaalse geodeetilise alusplaaniga, mille arhitekt või projekteerija saab võtta oma töö aluseks.

Geoalus peab vastama ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrale.

Geoalusel on tavaliselt kujutatud ka maa-alused tehnovõrgud, maapinna kõrgused ning samakõrgusjooned. Geodeetiline alusplaan kooskõlastatakse trassivaldajatega.

Maa-aluste kommunikatsioonide mõõdistamine teostatakse vastavalt vajadusele ja tellija soovidele.

Küsi pakkumist

Täita tuleb kõik väljad.