• Geodeetilised tööd

  Hoonete mõõtmine, vajumisvaatlused, kraanateede teostused, pindalade määramine, inventariseerimine, fassaadide mõõdistus, mahu arvutused, tööstusmõõdistus, mõõdistus projektide koostamine

 • Ehitusgeodeetilised tööd

  Hoonete mahamärkimine, ehitusgeodeetilised märkimistööd, ehitusjärgne teostusmõõdistus, trasside teostusjoonised

Ankord OÜ

Ankord OÜ tegevusalaks on geodeetiliste tööde teostamine. Ettevõte on asutatud 2009. aastal. Meie missioon on pakkuda ehitusettevõtetele ja arhitektuuribüroodele kõikvõimalikke geodeesia alaseid lahendusi.

 • Hoonete mõõtmine
 • Vajumisvaatlused
 • Kraanateede teostused
 • Pindalade määramine
 • Inventariseerimine
 • Fassaadide mõõdistus
 • Mahu arvutused
 • Tööstusmõõdistus
 • Mõõdistusprojektide koostamine

Topo-geodeetilise mõõdistamise eesmärgiks on lähteandmete saamine vajalikeks maa-alade planeerimiseks või ehitusprojekti koostamiseks. Selle töö tulemusel koostab geodeet aruande koos digitaalse geodeetilise alusplaaniga, mille arhitekt või projekteerija saab võtta oma töö aluseks.

 • Hoonete mahamärkimine
 • Ehitusgeodeetilised märkimistööd
 • Ehitusjärgne teostusmõõdistus
 • Trasside teostusjoonised
 • Kõrgusmärkide ja reeperite paigaldamine
 • Kontrollmõõdistamine
 • Muud märkimis- ja mõõdistustööd

Litsensid ja sertifikaadid

 • 709 MA – Geodeetilised ja kartograafilised tööd – MAA-AMET
 • EEG000193 – Ehitusgeodeetilised tööd – MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM

Ettevõtte meeskonda kuuluvad spetsialistid, kellel on geodeesia valdkonnas 20 aastane töökogemus nii Eestis kui ka välismaal. Meie osalusega objektidega saate tutvuda siin.

Geodeetiliste tööde tellimine

Palun täida kõik väljad.