Geodeetiliste tööde tellimine

Palun täida kõik väljad.

Litsentsid ja sertifikaadid

  • 709 MA – Geodeetilised ja kartograafilised tööd – MAA-AMET
  • EEG000193 – Ehitusgeodeetilised tööd – MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
  • EST93078A – ISO 9001:2008 – BUREAU VERITAS

Ettevõtte meeskonda kuuluvad spetsialistid, kellel on geodeesia valdkonnas 20 aastane töökogemus nii Eestis kui ka välismaal. Meie osalusega objektidega saate tutvuda siin.